Onze opleidingen

Doel van de reddingsbrigade

Het bestrijden van de verdrinkingsdood door het nemen van, en propageren van preventieve maatregelen, in het bijzonder door het opleiden van zwemmend redders.

Lessen

Je krijgt les in o.a. verschillende zwemslagen, pop- en bordjesduiken, bevrijdings- en vervoersgrepen, onderwater zwemmen, gekleed zwemmen, het werken met hulp- en reddingsmiddelen, en theorie-lessen voor de Life Saver diploma’s.

Diploma's

 • Brevet Junior Redder 1 t/m 4
 • Brevet Zwemmend Redder 1 t/m 4
 • Life Saver 1 t/m 3
 • Alle diploma’s worden afgenomen volgens de eisen van de K.N.B.R.D. (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen)
  Voor het diploma Life Saver 2 en 3 is het bezit van een geldig EHBO diploma verplicht (Je dient dit op eigen gelegenheid te behalen).

  Training tijden

  Trainingstijden: Iedere woensdag m.u.v. de schoolvakanties.
  Lestijd : 18.30 tot 19.30 uur Plaats : Het wedstrijd en doelgroepenbad van OMNIUM te Goes

  Wie kunnen lid worden

  Iedereen vanaf 5 jaar als zij in het bezit zijn van het A en B diploma.
  Ook bestaat de mogelijkheid voor ouders/verzorg(st)ers om tijdens het lesuur van het kind op sportieve wijze de wachttijd door te brengen door zelf baantjes te zwemmen in een hiervoor gereserveerde baan. Van dit ouderabonnement kan steeds één lid van het gezin gebruik maken. Dit hoeft geen vaste persoon te zijn. Als U niet wekelijks wilt zwemmen kunt U ook per avond betalen. Hiervoor hebben we een 10-badenkaart.

  Contributie (per 1-9-2019)

  Per lid € 127,50- per jaar, dit bedrag is inclusief verzekering en examengeld.
  Het ouderabonnement kost € 65,- per jaar, Een 10-badenkaart kost € 25,-.
  EHBO-certificering € 25,-.
  Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 5,00 per persoon.
  Herexamen kost € 10,-.

  Overige informatie

  Ons zwemseizoen loopt van september tot en met juni. In juli en augustus wordt er niet getraind in het zwembad. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, en door de betaling van de contributie voor de vervaldatum stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.
  Opzeggen van het lidmaatschap moet geschieden, schriftelijk, minimaal 1 maand voor de aanvang van het nieuwe seizoen.
  Tijdens de schoolvakanties wordt er geen zwemles gegeven.

  Foto's reddendzwemmen